Edutus Egyetem Könyvtára

Tatabánya

 
 

 

 

 


A könyvtárban elérhető adatbázisok

 

 

A könyvtár ingyenes alapszolgáltatásai:

a) tájékoztatás,
b) helyben olvasás

 

A könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai:

a) kölcsönzés
b) előjegyzés
c) szakdolgozatok megtekintése

 

A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai:

a) könyvtárközi kölcsönzés
b) irodatechnikai szolgáltatás
c) informatikai szolgáltatás
d) egyéb szakmai szolgáltatások


A könyvtár használatának szabályait a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.A könyvtári tagság létesítése

a) hallgatóknak és dolgozóknak ingyenes,
b) külső olvasóknak térítés ellenében lehetséges, kivéve azokat, akiknek jogszabály ad mentességet.
A külső olvasóknak lehetőségük van napi jegyet váltani, amely csak az olvasótermek használatát teszi lehetővé.

A hallgatók könyvtári tagsága – tanévenkénti meghosszabbítás mellett -tanulmányaik befejezéséig érvényes. A külső olvasó névvel és vonalkóddal ellátott olvasójegyet kap, amit minden könyvtárlátogatáskor magával kell hoznia.

 

Kölcsönzés

Csak könyvtári tagsággal rendelkező (beiratkozott) olvasó kölcsönözhet a könyvtár erre a célra szánt dokumentumaiból.
Egyáltalán nem kölcsönözhető az adatbázist tartalmazó CD ROM, szakdolgozat és egyéb kézirat.
Minden olvasó csak saját nevében, saját diákigazolványával, illetve olvasójegyével kölcsönözhet. A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik a dokumentum vonalkódjának leolvasásával.
Az olvasó újabb dokumentumot addig nem kölcsönözhet, amíg lejárt határidejű dokumentum van nála.
A hallgató egy alkalommal legfeljebb 5 könyvet kölcsönözhet és legfeljebb 10 könyv lehet nála egyidejűleg.
A külső olvasónál legfeljebb 8 könyv lehet egyidejűleg.
A kölcsönzés időtartama
a) normál kölcsönzés esetében hallgatóknak és külső olvasóknak 30 nap. Ez a határidő két alkalommal 1-1 hónappal meghosszabbítható,
b) rövidített határidő esetében 1 hét. A lejárt idejű kölcsönzések határideje (kivéve a gyorskölcsönzést) meghosszabbítható személyesen, telefonon vagy elektronikus úton, e-mail ill. online formában, közvetlenül a katalóguson keresztül – amennyiben más olvasó részéről nincs igény a kikölcsönzött dokumentumra.

 

Az alapfeladathoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Fénymásolás
A könyvtárban elhelyezett önkiszolgáló fénymásoló gépen önállóan és a könyvtáros által is készíthetők másolatok térítés ellenében. A fénymásolás csak a szerzői jogi törvény előírásainak figyelembevételével lehetséges, ennek betartásáért a másolatot készítő a felelős.

Nyomtatás
A könyvtár olvasótermeiben elhelyezett számítógépekről hálózatos nyomtatás indítható a kölcsönzői pultnál található nyomtatóra térítés ellenében.

Szkennelés
Térítés ellenében az olvasóteremben elhelyezett szkenner igénybevételével történik.

Számítógép használat
A könyvtárban elhelyezett gépek célja elsősorban a tanulási és oktatási feladatokkal összefüggő könyvtári tevékenység segítése. A hallgatók és dolgozók térítésmentesen, a külső olvasók térítés ellenében használhatják ezeket a gépeket.

Könyvtárközi kölcsönzés
Az oktató és kutatómunka segítése érdekében a dolgozók, és a TDK- és diplomamunkát készítő hallgatók részére a könyvtár eredetiben vagy másolatban beszerzi a más könyvtárak állományában megtalálható dokumentumokat. Hallgató számára a könyvtár akkor szerez be dokumentumot, ha ahhoz a hallgató személyes beiratkozással nem tud hozzájutni.Személyre szabott kurrens szolgáltatások

Az alábbi szolgáltatásokat csak úgy végezheti a könyvtár, ha alapszolgáltatási kötelezettségének mennyiségi és minőségi szempontból maradéktalanul eleget tud tenni.
 

Relevanciakutatás

A megrendelő által meghatározott témában és terjedelemben a bibliográfiai adatokon túl teljes szövegű anyagok szolgáltatása korszerű, elektronikus formában.
A szolgáltatás ára az adott relevanciakutatás tartalmi jellegétől függően változik.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

34/520 445

konyvtar@edutus.hu


Tartalomjegyzék szolgáltatás

Az oktatók, kutatók igénye alapján a könyvtár rendszeresen elkészíti a könyvtárba járó folyóiratok tartalomjegyzékének másolatát. Ilyen szolgáltatás működik a tatabányai és a budapesti könyvtár között is, a folyóirat állomány racionális hasznosítása érdekében.

Bibliográfiai adatszolgáltatás

A könyvtár saját állományából, illetve más könyvtár adatbázisából az oktatók, kutatók által megjelölt témákban kigyűjti a lelőhely megjelölésével a releváns bibliográfiai adatokat.

Témafigyelő szolgáltatás

A könyvtár, a főiskola profiljába tartozó témákban megjelenő cikkekből adatbázist épít. Ez az adatbázis számítógépes katalógus útján érhető el (az Interneten keresztül is), az egyéb dokumentumokkal (könyvek) együtt, de attól formailag megkülönböztetve. Ezen túlmenően személyre szabott szolgáltatásként az oktatók, kutatók kérésére, egyéni igényük alapján, a keresőkérdések, kulcsszavak meghatározásával kurrens témafigyelést is végez a könyvtár az adott témában megjelent könyvtárban található legfrissebb szakirodalomról. Ennek a szolgáltatásnak feltétele a rendszeres együttműködés és kontroll az igénylő oktató, kutató és a témafigyelést végző könyvtáros között.

Publikáció gyűjtés

A főiskola oktatóinak, kutatóinak a könyvtár által fellelt, illetve az oktatók, kutatók által a könyvtárba eljuttatott publikációinak a könyvtári adatbázisba történő beépítése.
 

 

Számítógépes katalógusunk Interneten keresztül is elérhető, (Tatabánya - Budapest), melyben bárki lekeresheti az őt érdeklő könyveket, szakdolgozatokat és a szakmai folyóiratok fontosabb cikkeit. Továbbá megtekintheti olvasói állapotát (milyen könyveket kölcsönzött, határidő stb.) Hosszabbíthat és előjegyezhet dokumentumokat.

 

Edutus Egyetem Könyvtára 2800 Tb. Béla király krt. 58. Tel.: 34/520 445 E-mail:konyvtar@edutus.hu