Edutus Egyetem Könyvtára

Budapest

 
   

 

 

 

 

 

Az Edutus Egyetem Könyvtárának küldetésnyilatkozata

 

Az Edutus Egyetem Könyvtára, mint a megye és a térség legnagyobb gazdasági szakkönyvtára arra törekszik, hogy fő feladatát, a főiskolán folyó oktató- és kutatómunkát, valamint a képző- és továbbképző tevékenységet segítse; továbbá, mint nyilvános intézmény, a hallgatói, oktatói és dolgozói kéréseken túl, a könyvárba érkező felhasználók igényeit lehetőségeihez mérten kielégítse.

A feladat teljesítése érdekében
a Egyetem mindenkori oktatási és kutatási feladatainak ismeretében a könyvtári gyűjteményt folyamatosan és céltudatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és a felhasználók rendelkezésére bocsátja, kiemelt figyelmet fordítva a marketing, közgazdaságtan és Európai Unió témakörére.

Tájékoztatás nyújt a könyvtár dokumentumairól, katalógusairól, adatbázisairól, szabadpolcos rendszeréről és berendezéseinek használatáról, valamint a magyar könyvtári rendszer szervezetéről, más könyvtárak gyűjteményéről és szolgáltatásairól.

Kapcsolatot tart a hazai könyvtári rendszeren belül más könyvtárakkal, ezen belül kölcsönösségi alapon szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve szolgáltatásokat nyújt.

Szakszerű könyvtári szolgáltatások nyújtása érdekében a könyvtári törvényeknek és az azt követő jogszabályoknak megfelelően jár el.

A könyvtár könyvállományát elektronikus módon feldolgozza, feltárja és biztosítja annak elektronikus úton való elérését felhasználói számára.

Célunk, hogy képzett könyvtári csapatunk munkája segítségével, felhasználóbarát, kellemes környezetben, modern infrastruktúrával megteremtsük a hallgatók, oktatók és az érdeklődők számára az egyéni kutatás, önálló ismeretszerzés és a színvonalas tanulás könyvtári lehetőségeit.

Mindennek érdekében folyamatos szakmai megújulásra, jó csapatmunkára és nemcsak a mi, hanem felhasználóink számára is kellemes munkakörnyezet, valamint fejlett számítástechnikai háttér kialakítására törekszünk - munkához, kutatáshoz, tanuláshoz.

 


 

 

 

Edutus Egyetem Könyvtára 1114 Bp. Villányi út 11-13. E-mail: konyvtarbp@edutus.hu