Edutus Egyetem Könyvtára

Tatabánya

 
 

 

 

 

 

A könyvtárban elérhető adatbázisok

EBSCO
Magyar nyelvű tájékoztató az adatbázisról elérhető itt.
Használati útmutató elérhető itt

Europa server

Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely 7900 teljes szövegű periodikumot tartalmaz, 6800 lektorált folyóiratot beleértve. A teljes szövegeken kívül több mint 11 900 folyóirat és összesen több mint 12 000 kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait foglalja magában. Az adatbázis PDF-tartalma 1887-ig nyúlik vissza, és a teljes szövegű anyagok többsége kereshető PDF formátumban van. Több mint 1400 folyóirathoz állnak rendelkezésre kereshető idézetek.

Hasznos linkgyűjtemény:

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer

Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet lehetővé tette a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentumellátási rendszer kialakítását, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak.
Célja az, hogy megteremtse az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára a könyvtári rendszeren keresztül


Országos Széchényi Könyvtár


Nemzeti Audiovizuális Archívum

A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió.

A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.


Magyar Elektronikus Könyvtár

A MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb szöveg-archívumává vált az évek során.


Digitális képarchívum

A Digitális Képarchívum az Országos Széchényi Könyvtárban működő E-könyvtári Szolgáltatások Osztály fejlesztése. Az 1994-ben indult Magyar Elektronikus Könyvtár projekt célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása az Interneten. Ennek első eredménye a könyvjellegű anyagok gyűjteménye a mek.oszk.hu címen, a második az időszaki kiadványok adatbázisa és archívuma az epa.oszk.hu oldalon, és a harmadik pedig ez a keptar.oszk.hu honlap, mely a képi dokumentumok szolgáltatására jött létre 2007-ben, a MEK Egyesület és az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatásának köszönhetően.


Nyílt adatbázisok

The John Rylands University Library Electronic Journals A-Z List
(természettudományokat, műszaki és környezeti tudományokat feltáró adatbázis)

The Information Bridge: DOE Scientific and Technical Information
(Jelenleg 266 000 full-text kutatási jelentést tartalmazó teljes szövegű adatbázis.)

National Research Council Canada NRC Publications Archive
(Mérésügyi és műszaki beszámolókat kínáló nyílt adatbázis, 10500 teljes szövegű anyagot tartalmaz.)

Országgyűlési Könyvtár Szakirodalom

A Szakirodalmi Adatbázisban több mint 500 ezer tétel található, és tartalmazza a folyamatosan bővülő Magyar Jogi Adatbázist, valamint a lezárt Külföldi Jogi Adatbázist és Világpolitikai Információk Adatbázist.

Library, Information Science & Technology Abstracts

(LISTA) több mint 560 teljes folyóiratot, közel 50 részlegesen hozzáférhető folyóiratot és közel 125 válogatott folyóiratot indexel, valamint könyveket, kutatási jelentéseket és előadásanyagokat. A gyűjteményben többek között a könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezelés témakörei találhatók meg. A forrásanyag terjedelme az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza.

Magyar online katalógusok

  

 

Edutus Egyetem Könyvtára 2800 Tb. Béla király krt. 58. Tel.: 34/520 445 E-mail:konyvtar@edutus.hu