Energetikai irodalomgyűjtemény

 

Biomassza-hasznosítás

1.      Energianövények - Energiaültetvények termesztése hasznosítása 1.; Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, 2010.

2.      Hagyományos és megújuló energiák /szerk.: Sembery Péter - Tóth László.- Bp.: Szaktudás Kiadó Ház, 2004.

3.      Megújuló energiák könyve /Lukács Gergely Sándor.- Bp.: Szaktudás Kiadó Ház, 2010.

4.      Települési fűtőművek és megújuló energia / Lukács Gergely Sándor.- Bp.: Szaktudás Kiadó Ház , 2010.

5.      A biomassza felhasználása /szerk.: Bai Attila .- Bp.: Szaktudás Kiadó Ház, 2002.

6.      Giber László: Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban

7.      Bioüzemanyagok: az alternatív nyersanyagok és átalakítási folyamatok / szerk. az Ashok Pandey [et al.]. - Oxford [stb]: Academic Press, 2011. - XI, 629. o.

8.      Biomassza gyakorlati kézikönyv / [kész. az Enerea Észak-alföldi Regionális Energia Ügynökség]. [Nyíregyháza] : Enerea Észak-alföldi Regionális Energia Ügynökség, 2011.

9.      A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei az önkormányzatoknál / szerk. Kondor Attila; [kiad. a Kelet-magyarországi Regionális Biomassza Közhasznú Egyesület]. Nyíregyháza : Kelet-mo. Regionális Biomassza Közhasznú Egyes., 2010.

10.  Biomassza-előállítás és -hasznosítás : az agrárkörnyezet-gazda és a biomassza előállító szakképzés tankönyve / [szerző Marosvölgyi Béla, Horváth Béla] ; [közread az] FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet. Budapest : FVM VKSZI, 2010.

11.  A szilárd biomassza hőenergetikai hasznosítása / szerző Hajdú József. Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009.

12.  Greenhouse impact assessment of some combustible fuels with a dynamic life cycle approach : doctoral dissertation / Johanna Kirkinen. - Helsinki : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 2010. - [100] pag. var. 30 cm. - (VTT publications ; 733. )

13.  Folyékony bio-tüzelőanyagok felhasználása hőerőgépekben / Laza Tamás. - Doktori (Ph.D.) értekezés. - , 2010. - IX, 104 fol. 31 cm

14.  Biofuels : alternative feedstocks and conversion processes / ed. by Ashok Pandey [et al.]. - Oxford [etc.] : Academic Press, 2011. - XI, 629 p. 25 cm

15.  Az emisszió-kereskedelem hatása a biomassza alapú alternatív energetikai projektek finanszírozására / szerző Fogarassy Csaba. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2009. - 26 p. 25 cm. - (OBEKK tudományos szakmai kiadványok ; 1. )

16.  A biomassza-dilemma / Gyulai Iván ; [közr. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. -  3. kiad.. - Budapest : Magyar Természetvédők Szövetsége, [2009]. - 73 p. 21 cm

17.  Nemzetközi bioenergia konferencia : konferencia összefoglaló kiadvány / [rend. a Szent István Egyetem Biomassza Gazdaságtani Kutatócsoport] ; [... szerk. Fogarassy Csaba]. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., cop. 2009. - 206 p. 30 cm

18.  Biofuels : illusion or reality? : the European experience / Antonino Furfari. - Paris : Technip, 2008. - VII, 137 p. 20 cm

19.  Biofuels : biotechnology, chemistry, and sustainable development / David M. Mousdale. - Boca Raton, Fla. [etc.] : CRC Press, cop. 2008. - XIX, 404 p. 25 cm

20.  Rohstoffpotenziale für die Produktion von Biodiesel - eine Bestandsaufnahme : Vortrag zur Technischen Arbeitstagung : Hohenheim, 15. März 2006 / [Org.] Beratungsgesellschaft für Mineralöl-Anwendungstechnik mbH ; [Hrsg.] Dieter Bockey. - Hamburg : Beratungsgesellschaft für Mineralöl-Anwendungstechnik mbH, 2006.

21.  Bio energia : bioenergetikai szaklap : szaklap a megújuló energiaforrásokról / kiadja a Szekszárdi Bioráma Kft. ; fel.szerk. Pápa Ágoston.. - [Szekszárd] : Mezőföldi Agrofórum Kft., 2006-2008

22.  Biomassza - energia a mezőgazdaságból : hőenergia, villamos áram és hajtóanyag a szántóföldről : háromhatár konferencia, Nyitra, Szlovák Köztársaság, 2005. május 3-4. / [a kiadványt szerk. Tátrai György] ; [rend. Techniczky a Skúsobny Ústav Pódohospodársky etc.]. - Gödöllő : Földművelésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2005. - 149 p. 30 cm

23.  Zöld és biohulladékok komposztálása / készítette a Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja ; [közr. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály. - Budapest : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2003. - 67 p. 20 cm. - (Hulladékgazdálkodási szakmai füzetek ; 9. )

24.  Megújuló nyersanyagok nem élelmiszeripari felhasználása / László Elemér, Réczey Istvánné ; [kiad. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék]. - Budapest : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2000.

25.  http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/2006_en.htm

 

 

 

 

Földhő, hőszivattyúzás

 

1.      Megújuló energiák / Juhász Árpád et al.- Bp.: Sprinter Kiadói Csoport, 2010.

2.      Hagyományos és megújuló energiák /szerk.: Sembery Péter - Tóth László.- Bp.: Szaktudás       Kiadó Ház, 2004.

3.      A geotermikus hőellátás jövője / Csaba József, Kontra Jenő. - Budapest : Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1995. - 56 p. 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 1995/22. )

4.      Hőszivattyúzás / Komlós Ferenc [et al.]. -Budapest : Energia Közp., 2008.

5.      A geotermikus energia hasznosítása Magyarországon / [írta Unk Jánosné]. Budapest : Energia Közp., 2007.

6.      Megújuló energiák : legjobb gyakorlatok / [szerk. Biró Tamás] ; [közr. a Száz Magyar Falu Vidékfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Szigetbecse : Száz Magyar Falu Vidékfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., [2011]. - 198 p. 30 cm

7.      Geothermal reservoir engineering / Malcolm A. Grant, Paul F. Bixley. -  2. ed.. - Burlington, Mass. [etc.] : Academic Press, 2011. - XVII, 359 p. 24 cm

8.      Szemelvények a geotermikus energia hasznosítás hidrogeológiai alkalmazásaiból / [szerzők Barcza Márton et al.] ; [szerk. Szanyi János et al.]. - Szeged : InnoGeo Kft., 2010. - 157 p. 26 cm

9.      16th "Building services, mechanical and building industry days" : international conference, 14-15 October, 2010, Debrecen / [szerk. Kalmár Ferenc, Csomós György, Csáki Imre] ; [kiad. a Debreceni Egyetem]. - Debrecen : Debreceni Egyetem, 2010. - 3 db 21 cm

10.  Medencefejlődés és geológiai erőforrások : víz, szénhidrogén, geotermikus energia : a Magyarhoni Földtani Társulat vándorgyűlése, Szeged / [...szerk. Pál-Molnár Elemér]. - Szeged : Szegedi Tudományegyetem, 2010. - 137 p. 25 cm. - (GeoLitera )

11.  Projektfinanszírozás a geotermiában : a befektetővonzás szakértői támogatása / [szerk. Kovács Zoltán] ; kiad. a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.. - Szeged : Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt., [2009]. - 90 p. 29 cm

12.  Geothermal heat pump : geothermal heat pump, direct exchange geothermal heat pump, seasonal thermal store, thermal efficiency, seasonal energy efficiency ratio, deep lake water cooling, vapor-compression refrigeration, high-density polyethylene / ed. Frederick P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster. - Beau Massin : Alphascript, 2009. - 67 p. 22 cm

13.  Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok : [gépészet szakmacsoport] / Bíróné Kircsi Andrea [et al.] ; [közr. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2008. - 164 p. 24 cm

14.  Az alternatív energiahasználat fejlesztési lehetőségei a Dél-alföldi régióban különös tekintettel a geotermikára, és a Csongrád Megyei Önkormányzat beavatkozási tevékenységeire / [szerk. Kóbor Balázs] ; [közr. a] Csongrád Megyei Önkormányzat. - [Szeged] : Csongrád Megyei Önkormányzat, cop. 2008. - 297 p. 30 cm

15.  A geotermikus energia : készletek, kutatás, hasznosítás / Mádlné Szőnyi Judit. - Nagykovácsi : Grafon, 2006. - 144 p. 31 cm

16.  "A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei Magyarországon" című konferencia, 2002 január 23-24. Harkány : konferencia anyaga / [rend. a] Zöld-Híd Energetikai és Környezetvédelmi Tanácsadó Egyesülés. - [Pécs] : Zöld-Híd Energetikai és Környezetvédelmi Tanácsadó Egyesülés, 2002. - 47 p. 30 cm


 

Napenergia, víz- és szélenergia

 

1.      Az élő világegyetem könyve / Grandpierre Attila .- Bp.: Válasz Kvk., 2002.

2.      Megújuló energiák / Juhász Árpád et al.- Bp.: Sprinter Kiadói Csoport, 2010.

3.      Hagyományos és megújuló energiák /szerk.: Sembery Péter - Tóth László.- Bp.: Szaktudás Kiadó Ház, 2004.

4.      Megújuló energiák könyve /Lukács Gergely Sándor.- Bp.: Szaktudás Kiadó Ház, 2010.

5.      Alternatív energia : Szélmotorok, szélgenerátorok /szerk.: Tóth László - Horváth Gábor.-  Bp.: Szaktudás Kiadó Ház, 2003.

6.      Hagyományos és megújuló energiák /szerk.: Sembery Péter - Tóth László.- Bp.: Szaktudás Kiadó Ház, 2004.

7.      A fotovoltaikus energia ismertetése és alkalmazása kompetens partnerrel / Michael Debreczeni ; kiad. a Magyar Napenergia Művek Zrt.. - [Felgyő] : Magyar Napenergia Művek Zrt., 2012. - 435 p. 28 cm

8.      EnergEtika / Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ; főszerk. Hári Péter.- Szeged : Épületgépészet a Környezetért Alapítvány, 2011-

9.      Nyerni a napenergiával! : napkorona bajnokság : német példák magyar önkormányzatoknak / [szerzők Csanaky Lilla, Kovács Emese, Varga Katalin] ; [közread. az Energia Klub]. Budapest : Energia Klub, cop. 2010.

10.  Új energia : a jövő lehetősége : [geotermikus energia, biomassza, klímaváltozás és a megújuló energiák, vízenergia, szélenergia, napenergia hasznosítása] / [szerzők Juhász Árpád et al.]. [Budapest] : Sprinter, [2009].

11.  Áramtermelés nap- és szélenergiából saját "mini" erőművekkel / Ferenczi Ödön ; [rajz Tóth Erzsébet]. Budapest : Cser K., 2009.

12.  Környezetbarát energiák : [biomassza-, geotermikus-, napenergia] / Monoki Ákos, Barna Tamás.- Szarvas : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2005.

13.  Minden energia forrása a Nap / [szerk. Bujna Ferenc, Vajnáné Fehér Eszter].- Fertőd : Porpáczy A. Középisk. Szaktanácsadó Intézm. és Kollégium, 2010.

14.  Physics of solar energy / C. Julian Chen. - Hoboken, N.J. : Wiley, cop. 2011. - XXVI, 326 p., [16] t. 25 cm

15.  Hatásfoknövelő irányítási stratégiák megújuló energiaforrások konvertereihez / Balogh Attila. - Doktori (Ph.D.) értekezés. - , 2010. - 121 p. 30 cm

16.  Solar energy : renewable energy and the environment / Robert Foster, Majid Ghassemi, Alma Cota. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, cop. 2010. - XXVII, 352 p. 27 cm. - (Energy and the environment series / CRC Press )

17.  Szolártermia : aktív napenergia-hasznosítás melegvíz-készítésre, fűtésre és hűtésre / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2010. - 60 p. 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek ; 2009/2. )

18.  A napelemről A-Z-ig : [tanulmány füzet] / szerk. Tóth János ; [közr. a] Debreceni Egyetem Műszaki Kar. - Debrecen : Debreceni Egyetem, 2009. - 164 p. 30 cm

19.  A napenergia közvetlen hasznosítása [elektronikus dok.]. - Budapest : Verl. Dashöfer, [2009]. - 1 CD-ROM 12 cm

20.  Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok : [gépészet szakmacsoport] / Bíróné Kircsi Andrea [et al.] ; [közr. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2008. - 164 p. 24 cm


 

 

Hidrogén és metanol gazdaság

1.      Kőolaj és földgáz után : A metanolgazdaság / Oláh György - Alain Goeppert - G. K. Surya Prakash .- Bp.: Better K., 2007.

2.      A fele elfogyott : Olaj , gáz,  forró levegő és a globális energiaválság /Jeremy Legett .- Bp.: Typotex, 2008.

3.      Megújuló energia és vidékfejlesztés / Lukács Gergely Sándor.- Bp.: Szaktudás Kiadó Ház, 2009.

 

 

 

 

 

Alternatív energiarendszerek elemzése

1.      A megújuló energia hasznosítási cselekvési terv hatásai a hazai villamos energia piacra / [... szerk. Biró Péter]. Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2011.

2.      A megújuló energiaforrásokra alapozott hőtermelés lehetőségei Magyarországon / kész. Csanaky Lilla és Varga Katalin ; [közread. az] Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ.- [Budapest] : Energiaklub, 2011.

3.      Progresszív energia(forradalom) : a fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon : magyarországi energiapolitikai forgatókönyv / [... szerk. Stoll Barbara] ; [közread. az] EREC, Greenpeace.- Brüsszel : EREC ; Budapest : Greenpeace, 2011.

4.      Települési megújuló energia modellek / Lukács Gergely Sándor.- Budapest : Szaktudás, 2011.

5.      Energetika jövőidőben : Magyarország megújuló energiaforrásai : lehetőség és valóság / Göőz Lajos ; [közrem. Gergely Kinga ..., Kiss Ferenc].- Nyíregyháza : Bessenyei, 2007.

 

 

 

 

 

Energetikai mérések

 

1.      Villamos műszerek és mérések : [egyetemi jegyzet] / Varsányi Pál ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar.- [Budapest] : Műegyetemi K., 2007.


 

 

Szennyezőanyagok légköri terjedése

 

1.      Környezeti ártalmak és a légzőrendszer [elektronikus dok.] / szerk. Szabó Tibor, Somlai János, Bártfai Imre ; [közread. a] Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány.- Hévíz : Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány, 2007-.

2.      Üvegházhatást okozó légköri szennyezőanyag kibocsátás csökkenés meghatározása : összefoglaló / [közread. az] Energia Központ Kht.- Budapest : Energia Közp. Kht., [2007].

3.      A területhasználat, a környezeti kockázat és a természetes szennyezőanyag-csökkenés összefüggései / Gruiz Katalin.- Budapest : BME OMIKK, 2003 Budapest : BME OMIKK.

4.      Greenhouse impact assessment of some combustible fuels with a dynamic life cycle approach : doctoral dissertation / Johanna Kirkinen. - Helsinki : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 2010. - [100] pag. var. 30 cm. - (VTT publications ; 733. )

5.      Karbongazdaságtan, avagy A tervszerű üvegházgáz csökkentés és emissziómenedzsment gyakorlati kérdései : [a Karbonpiac 2009 konferencia szakmai kiadványa I. rész] / szerzők Fogarassy Csaba, Lukács Ákos. - Gödöllő : Szent István Egyetemi K., 2009. - 173 p. 25 cm

6.      Öltöztessük fel a Földet : az éghajlatváltoz(tat)ás testközelből / Báder László ; [közr. a Palocsa Egyesület]. - [Zalkod] : Palocsa Egyesület; [Budakeszi] : Ekvilibrium, 2006. - 95 p. 24 cm

7.      Energetika, CO₂, felmelegedés : [a szénciklus maga az élet] / Reményi Károly.- Budapest : Akad. K., 2010.

8.      Üvegházhatású gázok megkötése biológiai úton - mikroalgák szaporítása füstgáz komponensek leválasztásával / szerző Gémesi Zsolt.- Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009.

9.      A CO2-probléma és a felszín alatti CO2-elhelyezés lehetőségei / Szinger Balázs, Szilágyi Veronika.- Budapest : Elgoscar-2000, 2007.

10.  Levegőkörnyezet : modellezés és megfigyelés : [légszennyezés, mérőhálózat] / Bozó László, Mészáros Ernő, Molnár Ágnes.- Budapest : Akad. K., 2006.


 

 

Bioenergetikai rendszerek és vidékfejlesztés

1.      Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás : [II. Környezet és Energia Konferencia] : [Debrecen, 2011. november 25-26.] / szerk. Szabó Valéria, Fazekas István ; [rend., kiad. az MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottsága].- Debrecen : MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabiz., 2011.

2.      Reiki : gyógyító életenergia : [csakratisztítás, gyógyítás és önkezelés, bioenergetika a gyakorlatban] / Berente Ági.- [Budapest] : Vagabund, cop. 2011.

3.      Alternatív energiaforrások : tankönyv / Egri Imre ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola.- Nyíregyháza : NYF, 2010.

4.      Alternatív energiaforrások : munkafüzet / Egri Imre ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola.- Nyíregyháza : NYF, 2010.

5.      Biogázüzemek működése és biogáz üzemi technológiák / szerző Hajdú József. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009.

6.      Anaerob fermentációval előállított biogáz megtisztítása : metán leválasztás és gázellátó vezetékhálózatba való betáplálás, vagy motorhajtóanyagként való felhasználás / szerző Gémesi Zsolt. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2009.

7.      Biogáz-előállítás és -felhasználás / szakszerk. Szabó Dénes, Fülöp Lajos. - Budapest : Info-Prod, 2009-.

8.      A biogáz / szerk. Bai Attila ; [közread. a] Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.- Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2007.

9.      Vidékfejlesztés az információs társadalomban / szerk. és írta Erdős Szabolcs. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2011.

10.  "Félidőben" : a közép-európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és konferenciája : IV. Országos Környezet-gazdaságtani PhD-Konferencia / [rend. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola ; a kötetet szerk. Buday-Sántha Attila [et al.]. - Pécs : PTE Közgazdaság-tudományi Kar, 2010.

11.  Vidék és gazdaság : vidékfejlesztés, mezőgazdaság, környezet / főszerk. Dancsókné Fóris Edina. - Budapest : Artifex, 2011.


 

 

Környezeti és energetikai jog

1.      Környezetvédelmi kézikönyv / Bándi Gyula.- Bp.: KJK-KERSZÖV, 2002.

2.      Integratív környezetjog az Európai Unióban és Magyarországon /Fodor László .- Miskolc: Bíbor Kiadó, 2000.

3.      Jogi alaptan / Balásházy Mária .- Bp.: Aula, 2003.

4.      Környezetjog / Bándi Gyula. - Budapest : Szt. István Társ., 2011.

5.      A környezetvédelmi termékdíjról, a regisztrációs adóról, az energiaadóról és a fémkereskedelem ellenőrzésére vonatkozó szabályokról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2011 / [szerk. Tánczos Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2011.

6.      Jogkódex.- Budapest: Hvg-orac, 2011.

7.      Magyar Közlöny folyóirat


 

 

Energiahatékonysági programok kidolgozása és menedzsmentje

1.      Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos külföldi támogatási rendszerek áttekintése / [... szerzők Drucker György, Fatsar Ádám, Zelfel Erika] ; ... kiad. ... Energia Központ Kht- [Budapest] : Energia Közp., 2008.

2.      Fenntartható energiagazdálkodás és környezetvédelem : magyarországi energetika és környezet: helyzetelemzés és jövőkép : az energiahatékonyság javításának és az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének gazdasági feltételei Magyarországon / [... szerk. Ürge-Vorsatz Diana et al.] ; [... közrem. Bakoss Géza et al.] ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan és Jog Tanszék. - [Budapest] : BMGE Környezetgazdaságtan és Jog Tansz., 2000 [S.l.] : [s.n.]

3.      Az épületek energiahatékonysága : uniós és hazai szabályozás / Soltész Ilona, Szakács György.- Budapest : Complex, 2011.

4.      Projektmenedzsment - pályázati projektek : [a projekttervezés és a projekt menedzsment gyakorlati megvalósulása EU projektekben] / Anwar Mustafa, Gubicza Katalin, Tóth Antal ; [közr. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2009. 

5.      Új Széchenyi terv : pályázati kézikönyv / készítette Fellegi Tamás, Molnár Ágnes, Petykó Zoltán ; [kiad. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium]. - [Budapest] : Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, [2011]. - 135 p.

6.      Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos külföldi támogatási rendszerek áttekintése / [közrem. szerzők Drucker György, Fatsar Ádám, Zelfel Erika] ; [közr. az] Energia Központ Kht.. - [Budapest] : Energia Központ Kht., 2008.

7.      Pályázatírás gyakorlata: pályázati menedzsment I-II. / Vitál Attila. -


 

Energia - Történelem – Társadalom

 

1.      Energia és világgazdaság / Palánkai Tibor.- Bp.: Aula, 1991.

2.      Energia és társadalom / Vajda György.- Bp.: Akad. Kiadó, 1975.

3.      Energiapolitika / Vajda György .- Bp.: MTA, 2001.

4.      100 éves az áramszolgáltatás Veszprémben / [... szerk. Péti Tamás] ; a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Veszprémi Szervezetének kiadványa. - Veszprém : MEE Veszprémi Szerv., 2008.